Skeletloket: geïntegreerd bioarcheologisch onderzoek


 


Het DNA en isotopenonderzoek heeft de afgelopen jaren zijn meerwaarde in de archeologie bewezen. Echter, de biospecialistische onderzoeken worden vaak als losse deelrapportages in het eindrapport opgenomen, met als gevolg dat het isotopen- en DNA onderzoek op zichzelf staand onderzoek blijft en geen aanvullende informatie levert op het fysische antropologische onderzoek. Hierbij gaat er veel potentiële informatie verloren en dit is een gemis voor zowel het biospecialistische onderzoek als voor het archeologische onderzoek in zijn geheel. De kracht van aanvullend bioarcheologisch onderzoek op het standaard fysisch antropologische onderzoek zit immers juist in de integratie van de verschillende data.


Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen Eveline Altena (FLDO, LUMC), Lisette Kootker (IGBA, VU Amsterdam): Skeletloket. Het Skeletloket heeft als doel het leveren van geïntegreerde bioarcheologische rapportages:  rapportages waarbij het DNA en isotopen onderzoek stevig ingebed zijn in de fysisch antropologische rapportage. Het Skeletloket levert één geïntegreerde offerte, met als bijkomend voordeel dat de opdrachtgever ook één aanspreekpunt heeft.


Naast het uitvoeren van onderzoek op commerciële basis heeft het Skeletloket ook als doel het verspreiden van kennis over bioarcheologisch onderzoek op archeologisch menselijk skeletmateriaal en het verlenen van advies bij het beoordelen van de resultaten van proefsleuven onderzoek, het opstellen van programma's van eisen (PvE) en aanpak (PvA) en het formuleren van een onderzoeksopzet na opgraving. Daarbij komen vragen aan bod als: welke maatregelen zijn nodig in het veld,  welke vragen kunnen er mee beantwoord worden en hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f